AKČNÍ NABÍDKA
ZÁKAZNÍK

• Nová registrace
• Zapomenuté heslo
• Zákaznická podpora

• Proč se registrovat?
OBSAH KOŠÍKU
Košík je prázdný
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Oblíbené
KRÁTKÉ ZPRÁVY

23.02.2020

Nepřehlédněte!

Veškeré dezinfekční prostředky jsou nedostupné!

U dodavatele není znám termín závozu nového zboží.

Abychom nemuseli všechny dezinfekční prostředky neustále deaktivovat a potom zase aktivovat podle aktuální dostupnosti,zvolili jsme tuto možnost upozornění. Pokud je zobrazováno toto upozornění, tak dezinfekční prostředky opravdu nejsou skladem.

Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Domů » Obchodní podmínky Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY
 • platí pro nákup v internetovém obchodě drogerie-hk.cz, jehož provozovatelem je Květomír Bednář - ProVyO, se sídlem 517 71 Králova Lhota 97, IČO: 15606953. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen "provozovatel") a kupujícího (dále jen "zákazník").

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s fa. ProVyO nebo s ní jinak jedná.
 
  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele          je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě                osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své              identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Zákazník si vybere zboží jeho vyhledáním v katalogu zboží a jeho zahrnutím do elektronické (závazné) objednávky včetně požadovaného množství. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí zákazníkem.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu drogerie-hk.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem i reklamačním řádem.
 • Kupní smlouva vzniká v okamžiku objednání zboží zákazníkem v internetovém obchodě drogerie-hk.cz. Zboží je nadále ve vlastnictví firmy Květomír Bednář - ProVyO až do úplného zaplacení kupní ceny.
 • Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem v registračním formuláři.
 • Doprava zboží je možná přepravcem, osobní odběr, nebo naším rozvozem na udanou adresu. Bližší informace v sekci Ceník rozvozů.
 Práva a povinnosti provozovatele
 • Provozovatel se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat je zákazníkovi společně se zbožím.
 • Provozovatel má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Provozovatel má právo odmítnout objednávku či její část, stane-li se plnění dle této objednávky či její části nemožným (z důvodu vyprodání zásob, atd.), za předpokladu, že se nedohodne se zákazníkem na novém plnění.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část ohledně zboží, které se již nevyrábí či nedodává v době uskutečnění objednávky zákazníkem. V případě, že tato situace nastane, bude provozovatel zákazníka bezodkladně informovat a případně mu navrhne jiné plnění.
 • Jestliže zákazník uhradil platbu za objednané zboží před jeho dodáním a provozovatel nebude schopen tuto objednávku z jakéhokoliv důvodu uskutečnit, zavazuje se provozovatel tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vrátit mu jím uhrazenou částku zpět na jeho poštovní adresu uvedenou v registračním formuláři, nebo převodem na jeho účet.
 • Provozovatel je povinen chránit získané údaje o zákazníkovi v souladu s podmínkami uvedenými v pravidlech ochrany osobních údajů.
 Práva a povinnosti zákazníka
 • Zákazník je povinen uvést do registračního formuláře jméno a příjmení, popřípadě název firmy, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, a svoji emailovou adresu a telefon.
 • Zákazník nejpozději při převzetí objednaného zboží zaplatí celkovou cenu, včetně případného poštovného a dopravného. S konečnou cenou je zákazník již srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Zákazník je povinen zajistit, aby nikdo mimo něj neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci. Porušení této povinnosti jde k tíži zákazníka.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu drogerie-hk.cz zákazník dává provozovateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.
 • Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to provozovatele písemnou formou. Provozovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o zákazníkovi z databáze vymazat.
 Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
 • Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a kompletní zboží včetně případné dokumentace či návodu, bez známek užívání nebo opotřebení  v originálním nepožkozeném balení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum, kdy provozovateli dojde projev vůle zákazníka spočívající v odstoupení od smlouvy). Tento bod se podle § 53 odst.7 občanského zákoníku netýká zboží upraveného podle přání nebo potřeb zákazníka.
 • Rozhodně nás před odesláním zboží kontaktujte na adrese info@drogerie-hk.cz
 • Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme!
 • Po obdržení vráceného nepožkozeného zboží bez známek užívání v originálním a nepoškozeném obalu, provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou.
 • Poplatky za poštovné, balné a pod. se nevrací.
 • Před případným vrácením zboží, prosíme zákazníky, aby kontaktovali provozovatele na emailové adrese: info@drogerie-hk.cz
 Závěrečná ustanovení
 • Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného, uvedenou v internetovém obchodě drogerie-hk.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). V případě, že zaslaná objednávka nebude vyzvednuta, bude požadováno uhrazení paušalizované náhrady.
 • Odesláním objednávky berete na vědomí, že zde napsaná upozornění vchází v právní vymahatelnost.
 • Provozovatelem je Květomír Bednář - ProVyO 517 71 Králova Lhota 97 IČO:15606953 DIČ: CZ6810280004
 • Zákazníkem je subjekt, který s provozovatelem uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím objednávky v internetovém obchodě drogerie-hk.cz
 Záruční podmínky
 • Vykazuje-li zboží zjevné vady, např. pokud je zákazníkovi předáno v poškozeném balení, je zákazník oprávněn takovéto zboží nepřevzít. Nadále mu však zůstává zachován nárok na poskytnutí řádného plnění od provozovatele či případně možnost odstoupit od kupní smlouvy.
 • Zákazník je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat provozovatele o zjištěných vadách.
 • Vyskytnou-li se po převzetí zboží zákazníkem v záruční době vady zboží, je oprávněn uplatnit vůči provozovateli reklamaci tohoto zboží.
 • Délka záruční doby činí 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele, pokud zákon nestanoví jinak. Tato záruční doba vždy počíná převzetím zboží zákazníkem.
 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
 • K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.
 • Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
 • Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

Nejlevnější autodíly v Hradci Králové

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

copyright © Drogerie HK | mapa stránek | online: 24 | přístupů: 4650941 | sestaveno za: 0.077s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz